Podhalański Alarm Smogowy zdobył grant na przeprowadzenie kampanii społecznej w ramach konkursu „Nasze powietrze”. Wniosek PAS był jednym z najlepiej ocenionych spośród 38 inicjatyw z całej Polski. Dzięki pozyskanym środkom w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy przeprowadzimy kampanię społeczną na terenie powiatu tatrzańskiego.

Chcemy spowodować zmianę postaw społecznych i wzmocnić działania prowadzone przez samorządy na rzecz wymiany pieców. W tym celu będziemy m.in. organizować szkolenia (np. dla straży miejskiej), spotkania i happeningi.

W ramach konkursu dofinansowanie uzyskał również projekt Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, naszego partnera w kampanii „Zakopane bez Smogu”. TIG planuje stworzyć system ekologicznej certyfikacji obiektów hotelarskich.

Program grantowy „Nasze Powietrze” realizowany jest przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej LIFE.