Urząd Miasta Zakopane grozi palcem palącym śmieci. Na stronie internetowej urzędu znalazła się dzisiaj informacja o tym, jak będą przebiegały kontrole w nadchodzącym sezonie grzewczym.

Palenie śmieci jest źródłem wielu toksycznych związków powodujących poważne konsekwencje zdrowotne (np.
nowotwory). Gdy twój sąsiad spala odpady łamie prawo i normy społeczne. Palenie śmieci (plastikowych opakowań, pampersów, mebli itd.) może skutkować dotkliwymi sankcjami. Podejrzewasz, że na sąsiedniej posesji spalane są odpady? W trosce o zdrowie swoje i swojej rodziny możesz – a nawet powinieneś – zaalarmować odpowiednie służby.

Wspólne kontrole

 
Interwencje w przypadku podejrzenia palenia śmieci będą podejmować wspólnie strażnicy miejscy i inspektorzy wydziału ochrony środowiska. Pobrane przez nich próbki popiołu trafią do laboratorium Politechniki Krakowskiej. Dzięki badaniom służby będą w stanie z całą pewnością stwierdzić, czy w danej instalacji spalano odpady.

W ramach w/w analizy laboratorium przeprowadzi:

– badania morfologiczne i organoleptyczne;

– oznaczenie zawartości pozostałości tworzyw sztucznych i metali ciężkich;

– oznaczenia zawartości fenolu i azotu organicznego;

wraz z odrębnym opisem dla każdej z analiz, celem wskazania czy uzyskane wyniki potwierdzają spalanie odpadów w piecach do ogrzewania budynków – czytamy na stronie UM Zakopane.

W piecach i kotłachJak zgłosić pale można spalać tylko to, co jest przewidziane jako ich paliwo, tj. węgiel, drewno, pellet.  Żaden odpad z gospodarstwa domowego nie może być spalony (Art. 191 ustawy o odpadach). Służby posiadające upoważnienie burmistrz miasta mają prawo wejść na teren prywatnej posesji i skontrolować czy dochodzi do spalania odpadów (art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Surowe kary

W przypadku stwierdzenia tego procederu mandat wynosi do 500 zł. Jeśli właściciel nieruchomości nie przyznaje się do palenia odpadów, a zachodzi podejrzenie tego procederu, strażnik będzie miał możliwość pobrania próbek z kotła. W razie potwierdzenia właściciel, oprócz mandatu, ponosi także koszt badań laboratoryjnych (min. kilkaset zł). W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa jest kierowana do sądu. To może zakończyć się grzywną w wysokości do 5 tys. zł, a nawet karą pozbawienia wolności (art. 183 Kodeksu karnego).

Jak zgłaszać spalanie odpadów zakopiańskiej Straży Miejskiej?

1. Telefonicznie: nr bezpłatny 986 lub 18 20 20 478 (telefon czynny całą dobę)

2. Na adres e-mail: straz@um.zakopane.pl

3. Osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Zakopanem (ul. Tadeusza Kościuszki 13)
Uwaga! Zgłoszenie może być dokonane anonimowo!