Małopolanie czekają na przyspieszenie walki ze smogiem – wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez CEM Insytytut Badań Rynku i Opinii Publicznej na zlecenie Krakowskiego Alarmu Smogowego. 

Jak czytamy w informacji prasowej KAS-u, mieszkańcy Małopolski postrzegają swoją małą ojczyznę jako najbardziej zanieczyszczony region w kraju. Przekłada się to na bardzo wysokie poparcie dla działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Niemal 90% mieszkańców regionu popiera wprowadzenie obowiązku wymiany najbardziej zanieczyszczających kotłów, przy zapewnieniu przez władze dopłat do kosztów takiej wymiany. Równie duży odsetek respondentów popiera wprowadzenie norm jakości węgla czy zaostrzenie kar za spalanie śmieci. Wysokie jest także poparcie dla ograniczenia ruchu samochodowego w większych miastach oraz wprowadzenia zakazu wjazdu samochodów ze starymi silnikami diesla do centrów dużych miast – w Krakowie wyniosło ono odpowiednio 63% oraz 70% – informuje Krakowski Alarm Smogowy.

Nie czujemy się wystarczająco dobrze poinformowani o jakości powietrza. Nie powinno to dziwić ze względu na brak odpowiednich tablic informujących o aktualnej jakości powietrza w przestrzeni publicznej w większości miast regionu.

Badania uwidaczniają również duży problem z dostępem do informacji o bieżącej jakości powietrza w miejscowościach poza Krakowem. Aż 61% czuje się źle poinformowana pod tym względem. Z drugiej strony około trzy czwarte mieszkańców Małopolski oczekuje łatwiejszego dostępu do tego typu informacji. Najchętniej Małopolanie chcieliby, aby informacja na temat jakości powietrza docierała do nich przez Internet, elektroniczne tablice w przestrzeni miejskiej, urzędy gminy, telewizję, radio oraz prasę.

Badania zostały przeprowadzone w sierpniu 2016 roku na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców województwa.