W związku z powtarzającymi się awariami pyłomierza w Nowym Targu, w trakcie najwyższych stężeń pyłów zawieszonych, zaapelowaliśmy dzisiaj do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wyjaśnienie sprawy oraz o zapewnienie mieszkańcom Podhala właściwej informacji o smogu.

Od 3 grudnia na Podhalu utrzymywały się bardzo wysokie stężenia pyłów zawieszonych. Wczoraj stacja w Nowym Targu zanotowała przekroczenie tzw. progu informowania – tzn. zanieczyszczenie przekroczyło normę dobową ponad 4-krotnie!

Poniżej treść listu wysłanego dzisiaj do WIOŚ:

Szanowny Pan

mgr inż. Paweł Ciećko

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Plac Szczepański 5

31-011 Kraków

Szanowny Panie Inspektorze,

Od kilku dni na Podhalu utrzymuje się bardzo zła jakość powietrza. Odnotowywane stężenia godzinowe pyłów zawieszonych na stacjach pomiarowych WIOŚ w Zakopanem i Nowym Targu niejednokrotnie przekraczają 300 µg/m3. Trwający od 3 grudnia epizod smogowy jest odczuwalny w największym stopniu w Nowym Targu. Prowadząc profil „Podhalański Alarm Smogowy” w mediach społecznościowych, otrzymujemy niepokojące sygnały od osób śledzących nasz profil, że jakość powietrza jest wręcz katastrofalna. Potwierdzają to liczne zdjęcia, które napływają do nas, w tym zdjęcia lotnicze. Niestety, w tym bardzo newralgicznym okresie nie możemy liczyć na niezawodność nowotarskiej stacji pomiarowej. Nierzadko w ostatnich dniach stacja przestaje mierzyć pył zawieszony. Do ekstremalnej sytuacji doszło 5 grudnia, gdy stacja zanotowała stężenia 480 µg/m3 i przestała działać! Tego dnia przez wiele godzin utrzymywało się zanieczyszczenie przekraczające 200 µg/m3, a nawet 300 µg/m3. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tego dnia zostały przekroczony poziom informowania, a być może nawet alarmowania o zanieczyszczeniu pyłem zawieszonym.

Niestety, ze względu na powtarzające się awarie pyłomierza mieszkańcy Nowego Targu nie otrzymują odpowiedniej informacji o zanieczyszczeniu powietrza, które stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Pragniemy zwrócić Pańską uwagę na fakt, że czołowe organizacje medyczne w Polsce zaapelowały w listopadzie br. do ministra środowiska o wprowadzenie bardziej restrykcyjnej polityki informacyjnej dot. smogu. Apel ten został niestety zignorowany przez resort środowiska, jednak uważamy, że głos środowiska medycznego nie powinien być ignorowany przez WIOŚ w Krakowie. Należy zauważyć, że polskie rozporządzenie dot. informowania o smogu w bardzo niekorzystny sposób wyróżnia się na tle państw Europy. Poziomy informowania i alarmowania w innych krajach europejskich są przeciętnie trzy razy bardziej restrykcyjne niż w Polsce.

Apelujemy do Pana Inspektora, aby zapewnił Pan mieszkańcom Nowego Targu i innych małopolskich miejscowości rzetelną informację na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza i wyjaśnił przyczyny awarii nowotarskiego pyłomierza.

Z poważaniem,

Jolanta Sitarz-Wójcicka

Podhalański Alarm Smogowy