Dzisiaj wysłaliśmy e-mail do Pani Premier Beaty Szydło z prośbą o przeprowadzenie wyjazdowego posiedzenie Rady Ministrów w Nowym Targu poświęconego kwestii zanieczyszczenie powietrza w Polsce. Poniżej załączamy treść zaproszenia:

 

Szanowna Pani

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów

 

Szanowna Pani Premier,

Zwracamy się do Pani z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie wyjazdowego posiedzenia Rady Ministrów w stolicy Podhala, Nowym Targu. 

Wszystko wskazuje na to, że Nowy Targ zdetronizuje Kraków w walce o miano „smogowej stolicy Polski”. Stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu wynoszą tutaj 15-krotność (!) dopuszczalnej normy (dane GIOŚ). Zanieczyszczenia są tak wysokie, że regularnie nie wytrzymuje ich aparatura pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Podobna sytuacja jest w całym regionie południowej Małopolski: Rabka-Zdrój, Zakopane czy Nowy Sącz to miasta znajdujące się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w skali Polski i całej Unii Europejskiej (wg raportu WHO 33 z 50 miast z najbrudniejszym powietrzem w UE znajduje się w Polsce).

Fatalny stan jakości powietrza w naszym kraju jest w dużej mierze wynikiem wieloletnich zaniedbań w ograniczaniu tzw. niskiej emisji. Mamy nadzieję, że wyjazdowe posiedzenie Pani gabinetu będzie dobrą okazją do dyskusji o konieczności pilnego przyjęcia jakże potrzebnych regulacji prawnych i programów finansowych mających na celu ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, tj.: 

  • rozporządzeń w sprawie norm dla kotłów i jakości węgla,
  • programu wsparcia dla wymiany pieców,
  • obniżenia podatków na czyste źródła energii,
  • narodowego programu termomodernizacji.

 

Głęboko wierzymy, że Państwa pobyt na Podhalu – w regionie, w którym okres grzewczy trwa wyjątkowo długo, a zanieczyszczenie powietrza jest jedną z najważniejszych kwestii w debacie publicznej, pomoże w znalezieniu odpowiednich rozwiązań tego tak bardzo istotnego, ogólnopolskiego problemu.

Z poważaniem i wyrazami szacunku,

 

Jolanta Sitarz-Wójcicka

Julia Kryszewska

Podhalański Alarm Smogowy

Inicjatywa społeczna na rzecz czystego powietrza na Podhalu

 

Aneta Seidler

Nowotarski Alarm Smogowy

Inicjatywa społeczna na rzecz czystego powietrza w Nowym Targu

 

Marek Józefiak

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć